اطلاعیه مزایده

صفحه اصلی اطلاعیه مزایده

اطلاعیه مزایده

نام کالا نوع نماد تولید کننده تاریخ عرضه تاریخ پایان حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه (ریال) حداقل سفارش (تن) مکان تحویل پیوست
سنگ آهن دانه بندی شده هماتیت Fe-144 معدن تست 1400-07-06 17:30:00 1400-07-06 17:40:00 30000 1,000 1000 فارس - شيراز
آهن اسفنجی - Dri-143 معدن تست 1400-07-06 17:05:00 1400-07-06 17:20:00 40000 100,000 10000 فارس - فراشبند
کنسانتره سنگ آهن - Co-142 معدن تست 1400-07-06 16:52:00 1400-07-06 17:00:00 60000 1,000 1000 بوشهر - تنگستان
گندله - Pl-141 معدن تست 1400-07-06 16:25:00 1400-07-06 16:40:00 50000 1,000 1000 اصفهان - اردستان
گندله - Pl-140 معدن تست 1400-07-06 15:55:00 1400-07-06 16:10:00 100000 100,000 10000 هرمزگان - بندرعباس
گندله - Pl-139 معدن فروشنده 1400-05-09 19:03:00 1400-05-09 19:13:00 10000 36,000 1000 اردبيل - بيله سوار
سنگ آهن دانه بندی شده مگنتیت Fe-117 معدن فروشنده 1400-04-19 12:30:00 1400-04-19 14:30:00 25000 16,000 10000 هرمزگان - بندرعباس
گندله - Pl-116 معدن فروشنده 1400-04-19 11:00:00 1400-04-20 11:00:00 50000 38,000 10000 هرمزگان - بندرعباس