خدمات

صفحه اصلی خدمات

خدمات

با عنایت به انتظار درست اعضای انجمن سنگ آهن ایران مبنی بر ارائه خدمات مختلف اعم از خدمات عمومی، خدمات اختصاصی و خدمات رفاهی، دبیرخانه انجمن با تایید و تصویب هیات مدیره نسبت به تعریف و انعقاد قراردادهای همکاری با مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات اقدام نموده است. این خدمات صرفا برای اعضای انجمن قابل ارائه است و از طریق پروفایل شخصی اعضا قابل مشاهده و دسترسی است.

خدمات مشاوره ای
ارسال درخواست
خدمات حقوقی
ارسال درخواست
حل اختلاف
ارسال درخواست