پژوهش و انتشارات

صفحه اصلی پژوهش و انتشارات

پژوهش و انتشارات

انجمن سنگ آهن ایران با هدف توسعه دانش معدن‌کاری در حوزه سنگ آهن و ارتقا مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در این بخش و همچنین به منظور افزایش دانش حرفه ای و با نگاهی نو و کاربردی اقدام به برنامه‌ريزي جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصی در حوزه کسب و کار سنگ آهن نموده است.اهم اهداف انجمن در حوزه آموزش به شرح زیر است:
  • فرهنگ سازی در امر آموزش در میان اعضاء انجمن
  • بررسی و تعیین نیاز های آموزشی پرسنل اعضاء انجمن
  • برگزاری دوره های آموزشی با همکاری مؤسسات آموزشی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی در همایش های مرتبط
  • تهیه متون آموزشی و ارائه به اعضاء

آرشیو هفته نامه آسین
نمایش بیشتر


آرشیو مقالات انجمن
نمایش بیشتر

ویدئوهای پژوهشی

ویدئوهای پژوهشی انجمن سنگ آهن

لطفا نام و نام خانوادگی را وارد نمایید.
لطفا کد ملی را وارد نمایید.
لطفا میزان تحصیلات را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل را وارد نمایید.
لطفا شماره موبایل را وارد نمایید.
لطفا آدرس پستی را وارد نمایید.
لطفا روزمه آموزشی و پژوهشی را وارد نمایید.
لطفا موضوع همکاری را انتخاب نمایید.