عضویت در انجمن

صفحه اصلی عضویت در انجمن

عضویت در انجمن

مطابق با ماده 9 اساسنامه انجمن انواع عضویت در انجمن به سه دسته تقسيم‌بندی می‌شوند: 

الف) اصلی: شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در تولید یا صادرات سنگ آهن می‌باشند. 
ب) وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که در خدمات و فعالیت‌های مرتبط با تولید و صادرات سنگ آهن فعالیت می‌کنند. 
ج) ناظر: شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) است که بنابر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت می‌نمایند. 
 

شرایط پذیرش اعضای اصلی اعم از حقیقی و حقوقی عبارتند از:

الف) داشتن تابعیت ایرانی.
ب) دارا بودن کارت بازرگانی معتبر از یکی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور و داشتن پروانه سبز صادراتی برای صادرکنندگان.
ج) دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر از یکی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و پروانه بهره‌برداری (سابقه تولید) از مراجع ذی‌صلاح برای تولیدکنندگان.
د) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه. 
ه) دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت یکی از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ارایه پروانه بهره­‌برداری معتبر برای شرکت‌های تولید کننده کنسانتره، گندله یا سایر تاسیسات فرآوری سنگ آهن.
تبصره 1ـ  اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می‌توانند پس از تصویب هیئت مدیره به عضویت انجمن درآیند. 
تبصره 2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می‌توانند پس از تصویب هیئت مدیره و با رعایت مقررات مربوط به عضویت انجمن در آیند.


شرایط پذیرش اعضای وابسته اعم از حقیقی و حقوقی عبارتند از: 

الف) داشتن تابعیت ایرانی
ب) داشتن معرفی نامه از یک نفر از اعضای اصلی
ج) پرداخت حق عضویت سالانه