رویداد ها

صفحه اصلی رویداد ها

رویداد ها

انجمن سنگ آهن ایران در راستای افزایش تعاملات با اعضا و انعکاس نظرات کلیه ذی‌نفعان همواره کوشیده است تا با برگزاری نشست‌های تخصصی، همایش‌ها و ... از یک سو با تحلیل موضوعات در تعبیه‌سازی مواضع انجمن کسب تجربه نماید و از سوی دیگر در راستای هماهنگی و یکسان‌سازی نحوه مواجه با مشکلات گریبان‌گیر کسب و کار سنگ آهن را انسجام بخشد.


نشست تخصصی
نمایش بیشتر

نمایشگاه
نمایش بیشتر

همایش سالیانه
نمایش بیشتر