کمیته حمل و نقل و لجستیک

صفحه اصلی کمیته ها کمیته حمل و نقل و لجستیک

انجمن سنگ آهن ایران در راستای وظیفه تشکلی و پوشش کامل مجموعه مسائل مبتلابه نسبت به تعریف کمیته‌های تخصصی اقدام نموده است. کمیته‌ها عموما در مواردی تشکیل می‌شود که نیاز است در جهت وصولبه نتایج مطلوب با مجموعه‌های خارج از اعضای انجمن نیز هماهنگی گردد. بدین سبب ترکیب کمیته‌ها متشکل از اعضای داوطلب انجمن و افراد خارج از اعضا است.

به اشتراک بگذارید

اعضای حاضر در این رویداد

آرشیو کمیته های گذشته
کمیته حمل و نقل و لجستیک
جزئیات بیشتر
تاریخ برگزاری
["1399-12-12","1399-12-13","1399-12-13"]