کمیته ارزی و بانکی

صفحه اصلی کمیته ها کمیته ارزی و بانکی
انجمن سنگ آهن ایران در راستای وظیفه تشکلی و پوشش کامل مجموعه مسائل مبتلابه نسبت به تعریف کمیته‌های تخصصی اقدام نموده است. کمیته‌ها عموما در مواردی تشکیل می‌شود که نیاز است در جهت وصولبه نتایج مطلوب با مجموعه‌های خارج از اعضای انجمن نیز هماهنگی گردد. بدین سبب ترکیب کمیته‌ها متشکل از اعضای داوطلب انجمن و افراد خارج از اعضا است.
به اشتراک بگذارید

اعضای حاضر در این رویداد

آرشیو کمیته های گذشته
کمیته ارزی و بانکی
جزئیات بیشتر
تاریخ برگزاری
["1399-12-20","1399-12-13","1399-12-13"]