کمیسیون تولید

صفحه اصلی کمیسیون ها کمیسیون تولید

انجمن سنگ آهن ایران در راستای وظیفه تشکلی و با توجه به تنوع کسب و کار اعم از نوع محصول (سنگ آهن دانه‌بندی-کنسانتره-گندله) یا موضوع فعالیت (تولیدی-بازرگانی و...) نسبت به تعریف کمیسیون‌های تخصصی اقدام نموده است. ترکیب هر کمیسیون متشکل از اعضای داوطلب و علاقه‌مند است و بر اساس آیین‌نامه هماهنگ و مصوب هیات مدیره تشکیل شده و در اولین جلسه خود ساختار مدیریتی لازم را از درون خود انتخاب می‌نماید. برای هر کمیسیون نیز یک نفر از کارشناسان دبیرخانه به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می‌شود.

به اشتراک بگذارید

اعضای حاضر در این رویداد

آرشیو کمیسیون های گذشته
کمیسیون تولید
جزئیات بیشتر
تاریخ برگزاری
1399/09/10