درباره انجمن سنگ آهن ایران

صفحه اصلی درباره انجمن سنگ آهن ایران

انجمن سنگ آهن ایران

انجمن سنگ آهن ایران به عنوان تنها نماینده تخصصی کسب و کار سنگ آهن ایران، تشکلی صنفی است که به منظور برقراری تعاملات و ارتباطات نظام‌مند درون صنفی ‏بین فعالان حوزه سنگ‌ آهن و برون سازمانی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است. اين انجمن به ‏نمايندگی از بخش خصوصی، ضمن شناخت نيازها و مسائل اين حوزه و تلاش در جهت ايفای نقش در ‏سياست‌گذاری مسائل مربوطه، برآن است با تکيه بر ظرفيت‌ها و امکانات گسترده موجود در حوزه سنگ‌ آهن ايران و نيز ‏حمايت و همراهی اعضای خود با پوشش بیش از ۹۰ درصدی سهم بازار سنگ‌ آهن ایران، متشکل از بنگاه‌های اقتصادی فعال در اکتشاف، استخراج، تولید و فرآوری سنگ آهن، چالش‌های این حوزه را شناسایی و در راستای رفع آنها و تسهیل کسب و کار اعضا اقدام کند.

چه کاری انجام میدهیم؟

پایش مستمر محیط کسب و کار سنگ آهن ایران در راستای دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترك اعضا و تلاش به منظور ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت شرکت‌های عضو انجمن.

چگونه کار میکنیم؟

توسعه ارتباطات با ارکان اجرایی و سیاست‌گذاری کشور به منظور تجدید ساختارهای اجرایی و بهینه کردن سرمایه‌گذاری‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های نهفته در حوزه سنگ‌ آهن ایران جهت توسعه پایدار این حوزه.

نمایندگی از اعضا

ایفای نقش تنظیم گری در کسب و کار سنگ آهن ایران و افزایش مشارکت اثربخش بخش خصوصی سنگ‌آهن در فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی

تمهید مشارکت اعضا

ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره ارزش کسب وکار سنگ آهن

ارائه خدمات به اعضا

تأمین خدمات جذاب برای اعضا و سایر ذی‌نفعان ، تولید، جمع آوری و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوری در حوزه کسب و کار سنگ آهن

تنظیم و توسعه کسب و کار سنگ‌آهن ایران

ارتقای سطح بهره‌وری و توسعه فناوری معدن‌کاری سنگ آهن ایران و ارتقای جایگاه جهانی ایران در تولید و عرضه سنگ آهن و توسعه ارتباطات بین المللی فعالان سنگ آهن ایران

اهداف انجمن سنگ آهن

انجمن سنگ آهن ایران برآن است با مشارکت داوطلبانه نمایندگان شرکت‌ها و با تکیه بر بدنه کارشناسی دبیرخانه و حضور مؤثر در فرایند سیاستگذاری عمومی و انتقال به موقع و درست نظرات، خواسته‌ها و ترجیحات اعضا به سیاست‌گذاران، با دستور کار تلاش برای بهبود همه جانبه وضع موجود و ایجاد وفاق و حفظ منافع مشترک و ایفای نقش تنظیم‌گری در کسب و کار سنگ‌آهن ایران، فعالیت‌های خود را جهت دهی کند.

اساسنامه انجمن

چارت سازمانی

تفاهم نامه انجمن

عملکرد انجمن

card image

هیئت مدیره تست

نایب رئیس

هیئت مدیره تست

لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی لورم اپسوم متن ساختگی