گزارش معاملات

صفحه اصلی گزارش معاملات

گزارش معاملات

نام کالا نماد عرضه کننده / تولیده کننده نوع قرارداد قیمت پایه (ریال) قیمت نهایی (ریال) کل عرضه (تن) مجموع تقاضا (تن) حجم معامله (تن) مجموع ارزش معامله (میلیون ریال) محل تحویل کالا
سنگ آهن دانه بندی شده Fe-3 معدن فروشنده 1 - 6,800,000 6,900,000 75000 75000 75000 13,700,111 كرمان - سيرجان