امروز شنبه - 4 خرداد 1398
تفاوت ماهیتی بین تفکر بنگاهداری و سیاستگذاری
سعید عسکر زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران
تفاوت ماهیتی بین تفکر بنگاهداری و سیاستگذاری
تاریخ انتشار : 21 اسفند 1397
شواهد گویاست تا ۱۰ سال آینده ذخایر معادن سنگ آهن موجود تمام خواهند شد. در آن زمان تکلیف سند چشم‌انداز فولاد چه می‌شود؟ در این شرایط باید به اکتشاف بیش از پیش بها داد. خطاهای اکتشاف را باید به کمترین میزان رساند و فضای معدنی را برای تداوم تامین سنگ آهن در سالهای آتی فراهم کرد.

پرسش اساسی که این روزها درخصوص دستیابی به افق 1404 مطرح است این است که سند چشم‌انداز فولاد با توجه به ظرفیت سنگ آهن کشور چند سال دوام خواهد داشت؟ شواهد گویاست تا ۱۰ سال آینده ذخایر معادن سنگ آهن موجود تمام خواهند شد. در آن زمان تکلیف سند چشم‌انداز فولاد چه می‌شود؟ در این شرایط باید به اکتشاف بیش از پیش بها داد. خطاهای اکتشاف را باید به کمترین میزان رساند و فضای معدنی را برای تداوم تامین سنگ آهن در سالهای آتی فراهم کرد.

سعید عسکر زاده دبیر انجمن سنگ آهن در این خصوص به معدن نامه عنوان کرد: برای دستیابی به افق 1404 برخی از حلقه های زنجیره محقق نخواهد شد یکی از دلایل آنها نیز تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی است که البته اینها هم مشکل اصلی نیست. مشکل جدی تر تداوم این تامین است. با توجه به اینکه برنامه ریزی اکتشاف درست نیست. باید امر اکتشاف درست و دقیق تر پیگیری شود تا در ادامه استخراج و فرآوری امکان انجام داشته باشد. اکتشاف بخش ابتدایی و پیش نیاز این زنجیره است که با رویه فعلی امکان دوام و ثبات تامین خود در آینده را از دست می دهد.

وی افزود: بحث تنها تامین بودجه و افزایش چند درصدی آن نیست. باید تغییر رویکرد اتفاق بیاقتد و این از طریق مسیر پارادایم اکتشافی از تقاضا محور به سمت عرضه محور اتفاق می افتد چراکه موضوع اصلاحی نیست بلکه باید تغییر پارادایم توسط متولی که در حال حاضر سازمان زمین شناسی است مسبب یک انقلاب در اکتشاف باشد وگرنه عقب ماندگی های قبلی قابل جبران نخواهد بود. تاکنون در بخش استخراج و فرآوری پیشرفت خوبی داشته ایم اما اکتشاف خیر. که این روش درستی نیست چراکه پیش نیاز تامین زنجیره را دچار مشکل می کند.

دبیر انجمن سنگ آهن در ادامه در خصوص تفاوت بالفعل و بالقوه سنگ آهن چنین گفت: من موافق اعلام اعداد و ارقام برای میزان سنگ آهن نیستم چراکه تفاوت اعداد اعلامی نشات گرفته از این موضوع است که برای اعلام مشخصات و عیار در میزان اعلامی موثر است و عدد خام نمی تواند تعیین کننده باشد.

عسکرزاده خاطرنشان شد: اعلام کمبود جذب سرمایه به عنوان یک نقص درست نیست چراکه وقتی شرایط برای کار فراهم شود و سرمایه به راحتی برای به نتیجه رساندن کسب و کار جاری می شود به همین خاطر تحریم ها را نیز در این امر دخیل نمی دانم. اکتشاف را اگر به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر بگیریم نباید نتیجه آن تحت تاثیر تحریم‌ها یا حتی جنگ قرار گیرد. در بحث اکتشاف اگر تمهیدات فراهم باشد شرکت های کوچک و متوسط زیادی در دنیا آماده حرکت در کسب و کار اقتصادی است که می تواند کمک کننده باشد.

وی عنوان کرد: تفاوت ماهیتی بین تفکر بنگاهداری و سیاستگذاری است. در خصوص اکتشاف باید در بخش سیاستگذاری وظیفه بنگاه ها تعریف شود و سرمایه گذاری در بخش اکتشاف طبق این سیاستگذاری ها می تواند بر دوش بنگاههای بزرگ یا دولت بیافتد اما تسهیلات اصلی از سوی دولت و تصمیم سازان باید اتفاق افتد. اینجا باید اهمیت این موضوع به انها گوشزد شود چراکه بنگاه ها به اندازه خود کارهای مثبتی در چهارچوب فعالیتشان انجام داده اند و دولت باید تغییر رویکرد دهد. به بخش اکتشاف نباید به چشم هزینه بلکه سرمایه گذاری نگاه شود. همانطور که کانادا با 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش اکتشاف رقم 70 میلیارد دلار بهره مند شد و 86 میلیارد دلار خلق ثروت کرد.

دبیر انجمن سنگ آهن دولت در خصوص عملکرد دولت در این شرایط توضیح داد: ما در بخش دولت عزم جدی برای توجه به اکتشاف نمی بینیم، بهتر است برای این موضوع طرح ملی تعریف شود تا از مزایای حذف بروکراسی ها در چرخه ایجاد آن معاف شود و به عنوان طرح جداگانه توسط مجموعه های تصمیم ساز درنظر گرفته و رسیدگی شود.


فرانک امیدی سعید عسکرزاده ,دبیر ,انجمن ,سنگ آهن ,اکتشاف ,سیاستگذاری ,بنگاهداری 103
گالری عکس