امروز پنجشنبه - 2 اسفند 1397
 اکتشاف، استخراج و فرآوری سبز سنگ آهن آغاز می شود
به همت انجمن سنگ آهن ایران
اکتشاف، استخراج و فرآوری سبز سنگ آهن آغاز می شود
تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1397
تفاهمنامه همکاری سازمان محیط زیست با انجمن سنگ آهن ایران با شعار ( اکتشاف، استخراج و فرآوری سبز سنگ آهن ) تدوین شد.
محورهای تفاهمنامه مشترک میان این 2بخش شامل مواردی همچون اشاعه اخلاق و فرهنگ زیست محیطی، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند استخراج و فراوری سنگ‌آهن، اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقا سطح آموزشی کارکنان معادن سنگ آهن و صنایع معدنی وابسته، انجام پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی در تمامی زمینه های مرتبط با محیط زیست است.

همچنین تهیه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی در معادن و صنایع معدنی وابسته، مشارکت در اجرای برنامه‌های نظارتی سازمان پس از انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی، انجام اقدامات احیا و بازسازی معادن پس از اتمام بهر‌ه‌برداری با هماهنگی سازمان استقرار برنامه مدیریت سبز در کلیه مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری و انتخاب و معرفی معادن سنگ‌آهن سبز و صنایع وابسته، ایجاد کارگروه مشترک فی ما بین سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن سنگ آهن ایران در جهت اجرایی کردن محورهای مورد اشاره در قالب تفاهم نامه.

فرانک امیدی تفتهم نامه ,سنگ آهن ,محیط زیست 161
گالری عکس