امروز یکشنبه - 4 اسفند 1398
تفاهم نامه ها:
 • تفاهم نامه با دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( تاریخ تفاهم : 1393/03/02)

  به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و ... لینک دانلود

 • تفاهم نامه با بانک سامان ( تاریخ تفاهم : 1393/08/05)

  به موجب این تفاهم نامه ... لینک دانلود

 • MoU with China Iron and Steel Association (CISA) ( تاریخ تفاهم : 1393/08/25)

  with the aim of trade and economic relations in iron ore industry and also expanding science, research, technology and consultation collaboration and cooperation لینک دانلود

 • MoU with MCC/Capital Engineering & Research Incorporation Limited ( تاریخ تفاهم : 1395/10/19)
 • تفاهم نامه با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ( تاریخ تفاهم : 1396/01/23)

  به موجب این تفاهم نامه لینک دانلود

 • تفاهم نامه با شرکت سنگین ماشین ایستا ( تاریخ تفاهم : 1397/01/01)

  تسهیل خرید ماشین آلات مورد نیاز اعضای انجمن لینک دانلود